REZERVARI : +40 264 596 430
0 Items - 0.00 lei
0
  • No products in the cart.

Politica de confidențialitate

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, SC DAIMLER SERV SRL, operator de date cu caracter, va informează după cum urmează:

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care pizzarex.ro colectează, utilizează și gestionează informațiile tale cu caracter personal. SC DAIMLER SERV SRL se angajează să protejeze și să îți respecte confidențialitatea.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm:

nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, detalii ale comenzilor efectuate

Scopul prelucrării datelor

Datele dvs. sunt utilizate pentru prestarea serviciilor noastre, de comenzi online.

Păstrarea datelor

Datele dvs. vor fi stocate cât timp aveți cont pe pizzarex.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Drepturile dvs.:

Dreptul de acces la date

Aveți dreptul să primiți o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Dreptul de ștergere și de rectificare

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau corectarea datelor cu caracter personal inexacte.

Dreptul de opoziție la prelucrare

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment (i) prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, sau (ii) prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri sau din motive legate de situația dumneavoastră specifică.

Dreptul de limitare a prelucrării

Aveți dreptul de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să solicitați transferul datelor dvs. către un alt operator de date.

Enter your keyword